Title

El Club Campestre se expropió en 1971, a favor de ICSA